курсовые на заказ
1

Создать заявку

Более 184 325 успешно
выполненных работ

1
2

Оплатить работу

Удобные и безопасные
способы оплаты

2
3

Получить работу

Более 47 892
положительных отзывов

3

У нас большой каталог готовых работ, который наполняються постояно. Вы также можете купить реферат, курсовую или другую работу и должны быть уверенны в материале скачанного . Вы можете у специалистов заказать работу работу и после вы получите качественную и уникальную работу в самый краткий срок по отличной стоимости.

ЭкономическиеЮридическиеГуманитарныеЕстественныеИностранные языкиТехнические
Гуманитарные - Психология - Психологічні особливості та дослідження в психології

Психологічні особливості та дослідження в психології

Тема: Психологічні особливості та дослідження в психології

Автор: Липенко Вера

Тип работы: Контрольная

Предмет: Психология

Страниц: 21

Год сдачи: 2013

ВУЗ, город: ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Цена(руб.): 250 рублей

Купить Заказать персональную работу

Выдержка

2. Психологічні особливості особистості і професійна діяльність Розуміння особистості має вагоме значення для підвищення ефективності її діяльності. При дослідженні особистості перевагу віддають підходові, який ураховує як особистісні, так і ситуаційні чинники, що впливають на неї. Успішні підприємці володіють, як правило, різноманітними психологічними прийомами, наприклад, умінням тривалий час зберігати концентрацію, адаптуватися до незвичайних ситуацій, бути впевненими в собі тощо. Особистість характеризується якісними й кількісними проявами психічних особливостей, які формують її індивідуальність – це поєднання психологічних особливостей людини, що надають їй своєрідності та відрізняють від інших людей. Індивідуальність проявляється у здібностях людини, у її домінуючих потребах, інтересах, схильностях, у рисах характеру, у почутті власної гідності, у світогляді, системі знань, умінь, навичок, у рівні розвитку інтелектуальних, творчих процесів, в індивідуальному стилі діяльності й поведінки, у типі темпераменту, в характеристиках емоційної та вольової сфери тощо. Індивідуальність формує важливу характеристику особистості людини, яка забезпечує властивий тільки їй стиль взаємозв’язків з навколишньою дійсністю. Сутність особистості найкраще можна зрозуміти на основі її структури, у якій виокремлюють три пов’язані між собою рівні: • психологічне ядро – основний рівень структури особистості, яке враховує відносини людей, їх цінності, інтереси, самооцінку тощо; • типові реакції охоплюють способи пристосовуваності до зовнішнього середовища та особистісні реакції на навколишній світ; • поведінка, обумовлена виконанням тієї чи іншої „ролі” залежно від ситуації в соціальному середовищі. Психологи розробили способи оцінки особистості, які дозволяють зрозуміти її характерні особливості і психічний стан. Загальні шкали оцінок дають змогу отримати інформацію про характеристики особистості, оцінити особистісні якості людей певної професії. Оцінка особистості у залежності від специфіки її діяльності та ситуацій, що складаються в її ході, дає змогу краще прогнозувати поведінку людини. В діяльності працівника необхідно враховувати професійність, комунікабельність, уміння ставити запитання і слухати співрозмовника. Важливе місце в трудовій діяльності належить ролі психологічної енергії, під якою розуміють певний рівень психічного стану людини в діапазоні від глибокого сну до надмірного збудження. Згідно з ситуаційною теорією, збудження працездатності та сила процесу збудження взаємопов’язані. Вищий рівень психологічної енергії відповідає вищому рівню працездатності (схема 1).

Содержание

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………3 ІІ. Теоретичні питання: 1. Предмет та об’єкт дослідження в психології…………………………4 2. Психологічні особливості особистості і професійна діяльність…….6 3. Психогічні особливості спілкування з зарубіжними партнерами країн Азії, Африки, Європи, Латинської Америки………………………...11 ІІІ. Практичне завдання: 4. Підібрати тест і провести самотестування за методикою Г.Айзенка «Типи темпераментів», визначити власний тип темпераменту і проаналізувати його вплив на професійну діяльність………………17 ІV. Висновки ………………………………………………………………………..20 V. Список використаної літератури

Литература

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Шаповалов М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: Вища школа, 2000. – 160 с. 2. Психологія / За ред. Трофімова Ю. Л. – К.: Либідь, 2000. – 558 с. 3. Gotzamani K. D., Tsiotras G. D. An empirical study of the ISO 9000 standards contribution towards total quality management // International Journal of Operation & Production Management. Vol. 21 No. 10. –2001. P. 1326 – 1342. 4. Khoo H. H., Tan K. C. Critical success factors for quality management implementation in Russia // Industrial and Commercial Training. Vol. 34, No 7. – 2002. – P. 263 – 268. 5. Адлер Ю. П., Липкина В. В. Лидерство как механизм постоянного обеспечения конкурентоспособности // Стандарты и качество. М., 2000, № 10. – С. 14 – 22. 10. Друзюк В., Сидорко І., Байцар Р. Роль керівника і персоналу в забезпеченні якості діяльності лабораторії // Стандартизація, сертифікація, якість. – Харків, 2005, № 2. – С. 47 – 49. 11. Мухарський М., Глухова О., Хотинський А. Сертифікація персоналу в УКРСЕПРО: підсумки та аналіз // Стандартизація, сертифікація, якість. – Харків, 2004, № 3. – С. 35 – 41.

Купить Заказать персональную работу

Похожие работы
НазваниеТипГод сдачиСтраницВУЗ, городЦена
Проявление агрессии у детей склонных к тревожности Курсовая201157Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Изучение межличностных отношений с использованием методологии транзактного анализа.Дипломная200773Москва3490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Этика науки.Реферат200816Санкт-Петербург499Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Социализация детей сирот с нормальным развитиемКурсовая201059Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Психологические аспекты малых групп и коллективовРеферат201013Москва499Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Психофизиология вниманияКурсовая201128Новороссийск1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Виды негативных этнических стереотиповКонтрольная201118СГА200Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Авторитарная личностьКурсовая201034Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
История развития понятия о темпераментеРеферат200814СПБИУиП499Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Внутригрупповая совместимость в социальной психологииКурсовая200960Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную

У каждого времени свои ритмы. Двадцатый век назвали веком скоростей, но сегодня, время течёт не в пример быстрее, чем даже двадцать лет назад. Чтобы удержаться в ритме времени, нужно очень много успевать, иначе можно попросту остаться на обочине жизни. В напряжённом ритме, у современного студента далеко не всегда хватает времени на то, чтобы уделить должное внимание работе с теоретическим материалом – контрольными, рефератами, дипломными и прочему. Между тем, едва ли не каждому студенту хочется, чтобы он мог бы оказаться вдруг хозяином своего времени, его фаворитом, но если уделять пристальное внимание проработке каждого островка из океана учебной программы - это вряд ли возможно. Более того, есть опасность, образно говоря, напороться на риф и вовсе оказаться в числе аутсайдеров. Что же делать? В такой ситуации, приемлемым выходом могут стать готовые работы. Благо нынче возможность скачать готовые работы, есть практически у каждого алчущего студента. На нашем ресурсе вы можете купить готовые работы. При этом, готовые практические работы или, скажем, готовая домашняя работа, не станут для Вас чересчур обременительными по цене. Кроме того, если Вам понадобится гдз готовая домашняя работа или просто, готовые контрольные работы – вы можете рассчитывать на то, что из представленных здесь вариантов, вы обязательно найдёте то, что подойдёт лично Вам. Помимо этого, Вас, несомненно, могут заинтересовать готовые лабораторные работы или готовые курсовые работы. Ну, а такая опция, как готовые дипломные работы даст Вам шанс получить существенный гандикап времени, который обязательно поможет Вам не отстать от бега времени. Не стоит сомневаться и в том, что все работы будут сделаны максимально качественно, так, чтобы самый въедливый преподаватель не смог придраться к готовому материалу. Перечень рассчитан как на адептов естественных наук, так и на гуманитариев. Дискриминации и предпочтений здесь нет. Критерий здесь – профессионализм, качество, быстрота, многогранность и доступность. Сайт stud-works.ru открыт для всех. Заходите. Смотрите. Выбирайте. С нашей помощью, вы реально сможете стать лидером и фаворитом своего времени и никогда не оказаться на обочине важных для Вас событий.©2000-2013 Stud-Works.ru – Москва. Написание контрольных, курсовых, дипломных работ на заказ